Bli medlem

Medlem i Noaks Ark Norra Norrland

Föreningen Noaks Ark Norra Norrland är en medlemsförening. Oavsett om du själv har hiv eller inte är du varmt välkommen att bli medlem i föreningen.

Önskar du bli medlem så skickar du ett mejl till info.norranorrland(at)noaksark.org och uppger namn, telefonnummer och adress.

Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår.

Medlemsavgiften sätts in på vårt plusgirokonto. Ange ditt namn i meddelanderutan så att vi kan härleda din inbetalning.

Eventuella gåvor/bidrag till vår verksamhet sätts in på vårt plusgirokonto. Ange ”gåva” i meddelanderutan.

Plusgirokonto: 17 77 70 – 5