Noaks Ark -Norra Norrland - Page Hero -Utbildning

Utbildning

Vi i Noaks ark Norra Norrland arbetar med utbildning! Vi har rullande utbildningstillfällen riktade mot SFI, och enskilda utbildnings- och fortbildningstillfällen mot specifika målgrupper och allmänheten.

Utbildning på SFI

Vi har samarbeten med SFI för att utbilda om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter och hiv. Under ett tillfälle pratar vi inledningsvis med eleverna om kroppen, graviditet och omskärelse. Sedan går vi vidare till könssjukdomar, dess symtom, behandling, och konsekvenser. Avslutningsvis pratar vi om juridik och normer i Sverige kopplade till dessa ämnen. Under utbildningarna fokuserar vi speciellt på hiv. Hör av er till oss om ni är intresserade av att vi ska besöka er! Ni hittar våra kontaktuppgifter under ”Kontakta oss”.

”Detta var otroligt intressant och gav upphov till många intressanta diskussioner, även efter att ni hade farit för dagen!” – Lärare på SFI i Västerbotten

Enskilda och allmänna utbildningar

Våra enskilda utbildningar riktar sig mot specifika målgrupper och deras behov. En utbildning kan exempelvis handla om hur ett samtal om hiv med ett barn kan gå till. Andra teman är exempelvis hur upplevelsen av att leva med hiv förändras genom livet, och hur hiv har sett ut i historien. Vi planerar gärna tillfällen tillsammans med er, eller bjuder in er under årets gång! 2023 arbetade vi mot elevhälsopersonal och vårdcentraler. 2024 planerar vi att fokusera på ungdomshälsopersonal, vårdpersonal och civilsamhället. Ännu ett bra tillfälle att lära sig mer om hiv är under våra basutbildningar, som är gratis och sker digitalt!

Vart kommer informationen ifrån?

Avslutningsvis bör det nämnas att alla våra utbildningar utgår från dagsfärsk information, både från Svenska och globala källor. Vi hämtar bland annat information från Folkhälsomyndigheten och UNAIDS. Vi försöker även att ha lokal förankring! SFI-utbildning är exempelvis framtagen med hjälp av sjukvårdpersonal från Norrbotten med stor erfarenhet av att arbeta med migranter om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Registrera dig för Noaks Arks nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt