Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Frågor & svar
1061
page-template-default,page,page-id-1061,page-child,parent-pageid-423,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Frågor & svar

Vad är hiv?

Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion. I Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Vad är aids?

Aids (förvärvat immunbristsyndrom) är samlingsnamnet för det tillstånd som uppstår när en obehandlad hivinfektion allvarligt har försvagat immunförsvaret. Olika infektioner och sjukdomar blir då livshotande. Hiv och aids är alltså inte samma sak. Tiden från smittotillfället till insjuknande i aids kan variera från person till person, men man brukar säga att det tar tio år i genomsnitt för en person med obehandlad hiv att utveckla aids. Under denna tid behöver man inte känna sig sjuk, men kan föra över hiv till andra om man inte fått behandling.

Vad är STI?

Förkortningen STI står för Sexually Transmitted Infection. Hit hör exempelvis klamydia, syfilis, gonorré, kondylom och hiv. Läs mer om STI här.

Hur vet man att man har hiv?

Det enda sättet att ta reda på om du har hiv eller inte är att göra ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig om du tror att du har utsatt dig för en risk. Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till behandling, vilket kan göra dig smittfri vid sex. Att testa sig är också det enda sättet att bli av med onödig oro och ångest om det är så att du inte är smittad.

Vad menas med att behandlingen gör att man blir smittfri?

Behandlingen är så effektiv, att virusmängden sjunker till omätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex. (Läs mer här)

Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid.

Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Hur går ett hivtest till?

Ett hivtest är ett blodprov som tas i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter cirka en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett så kallat snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter cirka 15 minuter. På Noaks Ark erbjuder vi test med snabbsvar. Det är gratis och du får vara anonym.

Hur snart efter ett eventuellt smittotillfälle kan jag testa mig?

Snabbtestet vi använder reagerar på antikroppar mot hiv. Hos de allra flesta kan de upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittotillfället. Inom den svenska sjukvården finns riktlinjen att det ska ha gått åtta veckor efter risk för att testet ska ha största möjliga säkerhet. (Sex veckor vid laboratorie-baserade kombinationstester). Vi tycker inte att detta ska tolkas som att man måste vänta så långt tid efter risk med att testa sig. Vi rekommenderar tidig testning även om testet kan behöva kompletteras med ett senare test.

Vad händer om testet visar att jag har hiv?

Då görs ett test till för att utesluta att testet reagerat på något annat. Testet tas i armvecket och skickas till laboratorium. Vi hjälper dig boka tid på mottagning som kan utföra testet, i vissa fall kan vi också hjälpa till med transport dit.

För den som är hivpositiv är det viktigt att få behandling. Obehandlad hiv är livshotande.

I Sverige fungerar behandlingen mot hiv så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Hur överförs hiv?

Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter att någon fått hiv, innan hivbehandling satts in. Då är virusmängden i blod och andra kroppsvätskor hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det.

Hiv kan då överföras på följande sätt:

– vid oskyddade anala och vaginala samlag med en person som har hiv.

– vid oralsex (munsex) med en person som har hiv.

– vid transfusion av hivsmittat blod.

– genom överföring av smittat blod då man delar sprutor.

– från en hivpositiv mor till barnet under graviditeten, vid förlossningen eller i samband med amning.

Med behandling av hiv går det att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid.

Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Hur överförs inte hiv?

Det förekommer fortfarande en överdriven rädsla för hur hiv kan överföras. Denna rädsla bottnar oftast i okunskap. Du kan umgås med en person som har hiv utan att vara rädd för att bli smittad. Ni kan kramas, pussas och kyssas, dricka ur samma glas, sova tillsammans, röra vid varandra utan att hiv överförs mellan er.

-Hiv överförs inte vid beröring, smekningar eller kyssar, inte heller genom föremål som husgeråd eller genom mat och dryck eller genom myggor och andra insekter.

-Du kan inte få hiv om du till exempel simmar i samma simbassäng med någon som har hiv, använder samma toalett eller sitter på samma bänk i bastun.

Hur skyddar jag mig mot hiv?

Risken att hiv förs vidare är som störst de första månaderna efter smitta, och innan hivbehandling satts in. Virusmängden i blodet är då väldigt hög samtidigt som den som fått hiv kan föra över hiv till någon annan, att veta om det.

Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner om den sitter på under hela samlaget, alltså när penis förs in i slidan, munnen eller ändtarmen. Dela aldrig sprutor med någon.

Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig.

Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion. Att använda kondom är det säkraste sättet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.

Fler frågor om hiv? Ring Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.