Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Utdelning av Guldarken och seminarium flyttas fram

Utdelning av Guldarken och seminarium flyttas fram

INSTÄLLT
På grund av skärpta allmänna råd i Stockholms län rörande coronaviruset ställer vi in utdelningen av Riksförbundet Noaks Arks Guldarken till Inger Forsgren som skulle skett fredag 20 nov kl 13-15.

Nytt datum för utdelningen och för det planerade hivseminariet om bemötande planeras längre fram.