NAS tack och farväl m hänvisningar PFLJILS maj2018