Noaks Ark Syd | Avslutade projekt
286
page-template-default,page,page-id-286,page-child,parent-pageid-281,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Avslutade projekt

Våga vara

Noaks Ark Syd har sedan 2010, tack vare stöd från olika stiftelser och fonder, under samlingsnamnet Våga vara arbetat för att lyfta sociala behov hos barnfamiljer som på ett eller annat sätt lever med hiv. Inom Våga vara har Noaks Ark Syd arbetat för att förbättra den sociala situationen för barn och unga som lever med hiv. Syftet har varit ökad livskvalitet och förbättrad livssituation för målgruppen, bland annat genom bra kompisrelationer och delaktighet i trygga och utvecklande aktiviteter. Föreningen har genomfört olika sociala aktiviteter med ambitionen att stärka barn och ungas självförtroende och identitet. Bland annat har föreningen anordnat sommarläger där barn och föräldrar kan umgås och träffa andra i samma situation.

Under arbetet med Våga vara och i nära kontakt med barn, unga och deras familjer, har Noaks Ark Syd identifierat ett behov av att arbeta mer metodiskt och långsiktigt med målgruppen. Genom finansiering från Arvsfonden kan nu Noaks Ark Syd utveckla och utvidga aktiviteterna inom Våga vara till ett 3-årigt projekt. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målgrupp för Våga vara är barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv. Det innebär barn och unga som själva har hiv eller som har föräldrar, syskon eller närstående som har sjukdomen.

Det övergripande målet med projektet är att öka livskvaliteten och förbättra livssituationen för barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv. Inledningsvis avgränsas projektet till Skåne.

Projektet vill bidra till att barn, unga och föräldrar upplever en vinna/vinna situation genom deltagande. Det är viktigt att bryta isoleringen och därmed få möjlighet att stärka familjernas identitet och självförtroende. Kunskapstillförsel är avgörande för detta. Kunskap är styrka och speciellt kunskap om sig själv. Nyckelord är öppenhet och respekt.

Projektet är avslutat.