Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Swish

swisha till 1234 – 1234 1234

För att stoppa hiv behöver fler testa sig och fler få medicin för att inte överföra hiv till någon annan. Vi behöver din hjälp, din gåva är viktig för att vi ska kunna göra ett ordentligt krafttag mot hiv.

Du är en viktig del i förändringen som behövs för att stoppa hiv!

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PENGAR

Vi arbetar aktivt inom fyra olika områden:

TESTNING

Vi vill att så många som möjligt ska testa sig för hiv för att minska och på sikt häva smittspridningen av hiv. Det finns grupper av människor som har av olika anledningar svårt att komma och testa sig. Vi arbetar aktivt med att även nå dessa personer.

VÅRD&STÖD

Vi ser till att de barn, ungdomar, familjer och vuxna som direkt eller indirekt lever med hiv får den vård och stöd de behöver.

INFORMATION&UTBILDNING

Vi informerar om hiv och aids för att minska stigma kring sjukdomen och erbjuder utbildningar till privatpersoner, landsting, kommuner och företag.

OPINIONSBILDNING

Ett aktivt påverkansarbete är en förutsättning i kampen mot hiv och aids.