Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ge en gåva

Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns. Under tre decennier har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak. Vi ser hur människor påverkas av hiv och vilka konsekvenser hiv fört med sig, såväl i samhällen som i enskildas vardag. Vår stödverksamhet och erfarenhet utgör en viktig del av all utbildning och information. Den fakta som vi använder oss av är baserad på de senaste vetenskapliga rönen.

Hiv handlar om mer än medicinsk information. Vi utbildar också om de psykosociala, kulturella och samhällsetiska frågor som hiv ställer oss inför. På arbetsplatser, i våra egna lokaler, på hemmaplan i områden där frågor hopat sig, i organisationer och bland politiker. Vi arbetar också med övertygelsen att människor med hiv kan leva ett bättre liv med mer kunskap om hiv, vi vet att detta också bidrar till att hiv sprids mindre.

Utbildning och information ökar medvetenheten om hiv, och lindrar den sociala utsattheten hos människor med hiv.

Stöd vårt arbete!

Noaks Ark har 90-konto vilket innebär att vi följer de regler och föreskrifter för insamling som krävs av Svensk insamlingskontroll.

Plusgiro: 90 06 06-5
Bankgiro: 900-6065
Swish: 123-90 06 06 5 (QR-kod till höger)

Vill du ge en gåva i samband med begravning, födelsedag eller annat tillfälle? Kontakta ekonomi(at)noaksark.org så hjälper vi dig.