Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Bli medlem

Vill du göra ett kraftfullt ställningstagande att hiv ska behandlas för att skydda både den som lever med hiv och andra? Bli medlem! På så sätt gör du ett aktivt val i att vilja vara en del i att stoppa hiv, diskriminering och utanförskap.

I över tre decennier har vi samlat kunskap och erfarenhet under ett och samma tak och varit engagerade såväl lokalt som globalt. Ända sedan starten 1986 har arbetet utvecklats tillsammans med människor med hiv och deras närstående, och integrerat stöd med kunskap. Varje år hjälper vi tusentals hivpositiva och närstående att komma vidare i sina liv.

Som medlem kan du delta i föreningens årsmöte, välja styrelse och bli valbar till förtroendeuppdrag.

Kontakta din närmaste Noaks Ark-förening för information om medlemskap, du hittar oss här.