Föreläsningar och utbildning

Vi vill att fler ska veta mer! Okunskap om hiv bidrar till stigmatiseringen som idag omgärdar hiv. Vi ger föreläsningar och erbjuder skräddarsydda utbildningar för olika yrkesgrupper.

Är ditt företag, vårdgivare, skola intresserade av att uppdatera era hivkunskaper?

Kunskap om hiv för dig som arbetar inom vården

Kan du svara på frågor om hiv från din patient? Är du uppdaterad om det senaste? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande förväntar sig en patient som har hiv?

Ett utbildningstillfälle specifikt anpassad för dig som arbetar inom vården. Ta del av senaste rönen om diagnostik, behandling och smittvägar. Få frågor besvarade kring situationer som kan uppstå i ditt arbete.

Kunskap om hiv för dig som arbetar inom kriminalvården

Håll dig uppdaterad med det senaste om hiv. Det kan handla om bemötande, att kunna ge korrekt information och om vikten av tidig upptäckt av hiv. Även om att behandlingen idag effektivt kan bidra till minskad smittspridning, med lägre risker för både intagna och personal.

Våra huvudarbetsområden är förebyggande av hiv och och stöd till personer med hiv. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter inom dessa områden. Utbildningen bygger på våra uppskattade föreläsningar på Kriminalvårdens utbildningsenhet i Stockholm.

Kunskap om hiv för dig som arbetar inom missbruksvården

Håll dig uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och att kunna ge patienter korrekt information om hiv och andra blodburna sjukdomar. Vikten av tidig upptäckt av hiv och om hur behandlingen idag effektivt kan bidra till minskad risk för smittspridning. Våra huvudarbetsområden är förebyggande av hiv och och stöd till personer med hiv. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter inom dessa områden.

Kunskap om hiv för dig som arbetar inom äldreomsorgen eller hemtjänsten

Behandlingen av hiv idag är fantastisk! Den innebär att den som har en fungerande hivbehandling beräknas kunna leva lika länge som resten av befolkningen. Inom en snar framtid kommer antalet personer med hiv som behöver äldrevård att öka. Har du de kunskaper som krävs för att ge ett bra bemötande?

Kursen är en specialutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen/-hemtjänsten och ger dig kunskaper om hiv som hjälper dig i mötet med vårdtagare som har hiv. När du har gått kursen ska du ha fått faktakunskaper som underlättar mötet med vårdtagaren/brukaren. Du ska även känna dig tryggare med att prata om hiv och ha fått fördjupad förståelse för problematiken kring hiv.