På gång

Kalendarium för Noaks Ark Stockholm

Se även vår Facebooksida för aktivitetstips

Aktiviteter och arrangemang

  • Hur ser din livssituation ut idag och hur skulle du vilja att den såg ut i framtiden? Erica Kanon (Noaks Ark Stockholm) guidar oss genom en workshop i verktyget Wheel of life anpassat till livet med hiv. Det blir ett tillfälle att reflektera över livet idag och vad man kan påverka för en positiv förändring. Anmäl dig senast den 13 september till info@unghiv.se eller 073-515 68 53. Mer information publiceras på www.unghiv.se...

  • En tematräff om psykisk (o)hälsa där vi får kunskap om temat samt samtalar i grupp med samtalsledare från Noaks Ark Stockholm....

  • Kropp och själ-helg tema: nystart den 5-7 november 2021. Anmäl ditt intresse senast den 15 oktober. ...

  • Var med och påverka vad du vill att Ung & Hiv ska göra 2022! Öppet för alla som lever med hiv mellan 18 och 30 år. Anmäl dig senast den 15 november till info@unghiv.se eller 073 515 68 53....

Återkommande

ÖPPNA STÖDET
Tisdag – Fredag

Under våra öppettider är du som lever med hiv eller är närstående välkommen att när som helst komma förbi. Det finns alltid varmt kaffe och té och internetcaféet är öppet. Här får du mer information om våra aktiviteter och program. Våra socionomstudenter ger praktisk hjälp med blanketter, samhällsinformation och kontakt med myndigheter. Kom in för en trygg stund, det finns alltid personal, volontärer och andra som lever i samma situation att prata en stund med.

Tisdag, onsdag och fredag kl. 10-15
Torsdag kl. 13-18

Hoppas vi ses, vi har längtat efter att få träffa er!

In English

OPEN SUPPORT
Tuesday – Friday

During our opening hours everyone who are living with HIV or are next of kin are welcome to drop by at any time. There is always hot coffee and tea, and the internet cafe is open. Here you can get more information on our services and activities. Our students in social work gives practical help with forms, civil information and contact with authorities. Come in to a safe space, there are always staff, volunteers, and people in the same situation to talk for a moment with.

Tuesday, Wednesday and Friday 10 AM – 3 PM
Thursday 1-6 PM

We are looking forward to meet you!

TORSDAG – SAMTALSTRÄFFAR
Start 9 september 2021 – kl. 18.00-19.30

En trygg plats att få lyssna, prata och diskutera livet med hiv. Om relationer och andra ämnen som är viktiga för just oss som lever med hiv samt närstående. Vi pratar på svenska och engelska. Samtalsledare leder träffarna som är varje torsdag. Vi bjuder på enklare fika. Ingen anmälan, helt kostnadsfritt.
Mejla receptionen.stockholm@noaksark.org för mer information.

In English

THURSDAY – SUPPORT GROUP
Start 9th September 2021 – at. 6.00-7.30 PM

A safe place to listen, talk and discuss living with HIV. About relations and other subjects that matters to us who are living with HIV or are next of kin. We talk English and Swedish. Peer leaders facilitate the group which is held every Thursday. Light refreshments is served. No registration, free of charge.
E-mail receptionen.stockholm@noaksark.org for more information.