Volontär

Engagemang i Noaks Ark Stockholm

Du behövs! Vi på Noaks Ark i Stockholm söker volontärer för vårt arbete med att begränsa spridningen av hiv och lindra dess sociala konsekvenser. Vi tar även emot personer för arbetsträning och praktik i mån av plats. Hos Noaks Ark har du möjlighet att bidra till att minska stigma och diskriminering, att utvecklas och att göra gott för dig och andra.

Volontär

En volontär deltar i föreningens verksamhet i den mån en har tid och möjlighet. Att vara volontär är ett frivilligt uppdrag och man får inget betalt. Man kan hjälpa till vid enstaka event och aktiviteter, eller regelbundet i vårt dagliga arbete. Kanske vill du hjälpa till i våra gemenskapsaktiviteter i stödverksamheten, på vår testmottagning eller i receptionen? En annan möjlighet är att vara ute och dela ut material om hiv, andra utåtriktade sammanhang eller att vara aktiv i sociala medier. Som volontär får du möjlighet att träffa människor med olika bakgrund från hela världen. Du blir även inbjuden till vårt fortbildningsprogram ARKademin och ingår i ett större sammanhang med andra volontärer.

Arbetsträning & praktik

Det finns också möjlighet till praktik och arbetsträning vilken sker inom ramen för en utbildning eller genom Arbetsförmedlingen. Praktik- och arbetsträning är tidsbegränsat och leder inte till anställning. Som en del av detta får du  handledning och deltagande i vårt fortbildningsprogram ARKademin och blir en del i en större arbetsgrupp och gemenskap, samt deltar i aktiviteter i vår verksamhet.

Är du intresserad av att bli en av oss?

Skicka en ansökan via mail där du berättar lite om dig själv så kontaktar vi dig.