Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse och andra publikationer

Att leva med hiv – en resurs för adoptivföräldrar

En kartläggning av Stockholmsområdets familjerätters kunskapsläge och inställning.
Det är inte oväntat att kunskapen om hiv är varierande och kunskapsbrist kan bidra till osäkerhet och oro för både dem som möter personer som lever med hiv i sitt arbete och den som själv lever med hiv, i situationer där det blir aktuellt att ta upp. Att leva med hiv idag innebär ingen begränsning för ens hälsa och definitivt inte för föräldraförmågan. Därför är denna rapport och framtida insatser som lyfter hiv i sammanhang utanför sjukvården så viktiga.

Att leva med hiv – ett stödverktyg

Under tre år drev vi det Arvsfondsfinansierade projektet Familjearken – en plattform där barn och familjer som lever med hiv fick möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och nya, positiva erfarenheter. Vi har samverkat med experter och andra yrkesverksamma för att erbjuda föräldrar kunskap, stöd och verktyg som kan underlätta vardagen och stärka föräldrarollen. Vår förhoppning är att den här handboken ska ge dig som förälder inspiration och kanske några nya tankar kring vad som fungerar och vad du vill ändra på. 

Att stärka barn och familjer som lever med hiv – en metodhandbok

Vår förhoppning är att den här handboken kan vara ett stöd för dig som är yrkesverksam. Under tre år drev vi det Arvsfondsfinansierade projektet Familjearken – en plattform där barn och familjer som lever med hiv fick möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och nya, positiva erfarenheter. Vi samverkade med experter och andra yrkesverksamma för att erbjuda föräldrar kunskap, stöd och verktyg som kan underlätta vardagen och stärka föräldrarollen.

Verksamhetsberättelse 2019

Noaks Ark Stockholm i siffror 2019

Bilaga till verksamhetsberättelse 2019