Familjearken projekt 2016-2019

FAMILJEARKEN – EN MÖTESPLATS FÖR BARN OCH FAMILJER SOM LEVER MED HIV

Familjearken i projektform pågick mellan 2016 – 2019 på Noaks Ark Stockholm. Projektet finansierades med medel från Arvsfonden.

Idag är Familjearken en mötesplats på Noaks Ark Stockholm där alla barn och familjer som lever med hiv är välkomna. Vår vision är att alla barn som lever med och nära hiv ska få samma rättigheter i samhället. Vi arbetar för att stärka barn och familjer som lever med hiv genom kunskap, gemenskap och meningsfulla aktiviteter för hela familjen. Vi tror att det kan vara ett värdefullt sätt för dig och din familj att utvecklas tillsammans.

Noaks Ark Stockholm - Familjearken - Utbildningar och emotionellt stöd

Utbildningar och emotionellt stöd

Familjearkens utbildningar handlade om hur det är att leva med hiv och framförallt om att vara föräldrar. Vi lyfte kunskap om hiv samt erbjöd verktyg som kan hjälpa dig att hantera egna tankar och känslor. Att pratade om hur man hanterar stigma, omgivningens bemötande, frågor samt få ny kunskap om hiv. Våra utbildningar skedde främst på våra helgläger för familjer som lever med hiv.

Noaks Ark Stockholm - Familjearken - Samverkan

Samverkan

Vi samverkade kontinuerligt med Barnhivcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset och yrkesverksamma för att kunna bemöta barn och familjer på ett kompetent sätt.

Noaks Ark Stockholm - Familjearken - Relationsfrämjande aktiviteter

Relationsfrämjande aktiviteter

På Familjearken använde vi lekfulla samspelsaktiviteter utifrån Theraplay som ett verktyg för att kommunicera med barn och för att främja känslor av trygghet, tillit och gemenskap. Det är ett barnvänligt sätt att bemöta barns såväl som hela familjens känslomässiga stödbehov.

Noaks Ark Stockholm - Familjearken - Meningsfulla familjeaktiviteter

Meningsfulla familjeaktiviteter

Vi erbjöd utflykter till exempelvis museum, djurparker och badhus för att främja gemenskap. Enligt föräldrar som deltagit i Familjearkens aktiviteter har våra utflykter ”stimulerat aktiviteter utanför arken med andra barn som lever med hiv.”

Noaks Ark Stockholm

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt