Internationella kvinnodagen 2018

Med anledning av internationella kvinnodagen delar 24 hivpositiva kvinnor med sig av sina erfarenheter. Kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund har svarat på följande frågor: Vad önskar du att du visste om hiv då du fick diagnosen? Vad vill du säga till andra kvinnor som lever med hiv?
Dela gärna deras berättelser!
Kampanjen är ett samarbete mellan Noaks Ark Stockholm, Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och Posithiva Gruppen.