Samtal och psykoterapi

Kognitiv psykoterapi och enskilda samtal

Noaks Ark erbjuder praktiskt, emotionellt och informativt stöd. Vi vänder oss till dig som har hiv och till dina anhöriga och vänner, men också till dig som har behov av att prata och få information om hiv. Vi som arbetar här är utbildade och har många års erfarenhet.

Kognitiv psykoterapi och beteendeterapi

Behöver du hjälp med att förstå eller hantera dina problem? Att leva med hiv kan innebära en ökad sårbarhet för att drabbas av depression, ångest och relationsproblem. Kognitiv psykoterapi och beteendeterapi (KBT) kan vara ett sätt att finna balans i tillvaron.

Kognitiv terapi och beteendeterapi utgår från dina tankar, känslor och handlingar. Du får hjälp med att förstå sambandet mellan dem. Metoden är en etablerad behandlingsform vid t.ex. depression, ångest, anknytnings- och relationsproblematik. 

På Noaks Ark finns utbildade terapeuter som har stor kunskap om hiv och mångårig erfarenhet av hivrelaterade frågor. Som tillägg till den vård som ges vid infektionsklinikerna i Stockholms län erbjuder vi psykoterapi under en begränsad tid utan kostnad för personer som lever med hiv, inkluderat närstående, och till personer som utsätter sig för ökad risk för hivinfektion.

Psykoterapi över internet

Har du svårt att ta dig till oss eller tänker du att du hellre vill kunna få hjälp med psykoterapi från hemmet? Vi erbjuder psykoterapi över internet med hjälp av videosamtal och mellan samtalen arbetar du själv med olika självhjälpsuppgifter. För att kunna få hjälp av oss med psykoterapi över internet behöver du ha en stabil och snabb bredbandsuppkoppling, kunna tala svenska eller engelska och förstå svenska i skrift.

Stödsamtal

I stödsamtal kan du diskutera det som känns viktigt, till exempel medicinering och behandling, sexualitet och kärlek, oro och ångest, relationer och existentiella frågor. Vi kan också hjälpa dig i kontakter med Försäkringskassan och andra myndigheter. 

Samarbete med psykiatrisk mottagning

Noaks Ark Stockholm samarbetar med leg. läkare Per Åkefeldt som driver psykiatrisk mottagning i Gamla Stan. Han är specialist i psykiatri och är leg. psykoterapeut. Per har samverkansavtal med landstinget, vilket gör att du som patient betalar 350:-/besök. Kommer du upp i summan för högkostnadsskyddet på 1100:-, ger det dig frikort resten av året.

Läs mer om honom och hans verksamhet på hemsidan.

Du kan få hjälp med remiss till honom från våra terapeuter.

Kontakt

Stina Gräntz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, tel. 08-700 46 15.

Intresserad av internetbehandling?

Ring Lennie Lindberg, tel. 08-700 46 05 eller mejla lennie.lindberg@noaksark.org.

Mer info om kognitiv terapi?

Om du vill veta mer om kognitiv terapi finns mer information här.