Samtal och psykoterapi

Kognitiv psykoterapi och enskilda samtal

Noaks Ark erbjuder praktiskt, emotionellt och informativt stöd. Vi vänder oss till dig som har hiv och dina anhöriga och vänner, men också till dig som har behov av att prata och få information om hiv. Vi som arbetar här är utbildade och har många års erfarenhet.

Kognitiv psykoterapi

Behöver du hjälp med att förstå eller hantera dina problem? Att leva med hiv kan innebära en ökad sårbarhet för att drabbas av depressioner, ångest och relationsproblem. Kognitiv psykoterapi kan vara ett sätt att finna balans i tillvaron.

Kognitiv terapi utgår från dina tankar, känslor och handlingar. Du får hjälp med att förstå sambandet mellan dem. Metoden är en etablerad behandlingsform vid t.ex. depression, panikångest, anknytnings- och relationsproblematik.

På Noaks Ark finns utbildade terapeuter som har stor kunskap om hiv och mångårig erfarenhet av hivrelaterade frågor. Vi erbjuder kognitiv psykoterapi till reducerad kostnad för hivpositiva, närstående till hivpositiva och personer som utsätter sig för risk för hivsmitta.

Enskilda samtal

I enskilda samtal kan du diskutera det som känns viktigt, t.ex. medicinering och behandling, sexualitet och kärlek, oro och ångest, relationer och existentiella frågor. Vi kan också hjälpa dig i kontakter med Försäkringskassan och andra myndigheter.

Samarbete med psykiatrisk mottagning

Noaks Ark Stockholm samarbetar med leg. läkare Per Åkefeldt som driver psykiatrisk mottagning i Gamla Stan. Han är specialist i psykiatri och är leg. psykoterapeut. Läs mer om honom och hans verksamhet på hemsidan.

Du kan vända dig direkt till honom eller via vår leg. psykolog Stina Gräntz eller KBT-terapeut Peder Ahlin.
Per Åkefeldt, tel 0707-96 51 00
Stina Gräntz, tel 08-700 46 15
Peder Ahlin, tel 08-700 46 28

Per har samverkansavtal med landstinget, vilket gör att du som patient betalar 350:-/besök. Kommer du upp i summan för högkostnadsskyddet på 1100:-, ger det dig frikort resten av året.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill ha mer information. Stina Gräntz, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, tel. 08-700 46 15. Peder Ahlin, KBT-terapeut, tel. 08-700 46 28. Lennie Lindberg, KBT-terapeut, tel. 08-700 46 05.

Mer info om kognitiv terapi?

Om du vill veta mer om kognitiv terapi finns mer information här.