Projekt – Hivstigma i gayrörelsen

Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen

Projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen består av flera delar. Projektets första del är en studie med enkät och intervjuer som syftar till att utforska attityder till hiv bland svenska män som har sex med män. Över 3000 personer svarade under våren och sommaren 2020 på enkäten och resultaten från studien kommer att publiceras som en eller flera vetenskapliga artiklar. Den andra delen av projektet är en kampanj med målet att förändra attityder och bryta stigmat kring hiv.

Projektet ägs av Posithiva Gruppen med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners.