Migrantverksamhet

Migrantverksamhet

En stor del av dem som kommer hit och deltar i aktiviteter är migranter från olika länder. Noaks Ark Stockholm har ett väl uppbyggt samarbete med en rad olika invandrarföreningar och vi genomför informationsinsatser som ”hemma hos-träffar”, föreläsningar och utbildningar.

HIV Information

We have information about HIV in several languages. You'll find them here as pdf's.

Noaks Ark olika språk

Information om hiv

Vi har information om hiv på 12 olika språk förutom svenska. Här finns de som pdf.