Frågor och svar om coronaviruset och Noaks Ark Stockholm

Frequently asked questions about the coronavirus and Noaks Ark Stockholm

Kan jag fortfarande delta på den aktivitet jag anmält mig till?

Du är välkommen till Noaks Ark Stockholm om du inte har några symtom på förkylning och inte tillhör någon riskgrupp för allvarlig covid-19-sjukdom.

Kan jag besöka Noaks Ark Stockholm?

Du är välkommen till Noaks Ark Stockholm om du har ett bokat besök i vår stödverksamhet, på vår psykoterapimottagning eller på vår testmottagning. Dagverksamheten håller stängt för besök. Om du har symtom på förkylning behöver du boka om ditt besök.

När kan jag inte besöka Noaks Ark Stockholm?

Du får inte besöka Noaks Ark Stockholm om du har förkylningssymtom med till exempel snuva, hosta, ont i halsen, feber eller om du känner dig sjuk. Det gäller även om symtomen är mycket lindriga. Då måste du vänta tills du är helt frisk och ytterligare två dagar innan du besöker oss. Om du är över 65 år eller har vissa sjukdomar som kan öka risken för allvarlig covid-19-sjukdom vill vi att du avvaktar med att besöka oss för närvarande.

När bör jag inte delta på en aktivitet?

Du får inte besöka Noaks Ark Stockholm om du har förkylningssymtom med till exempel snuva, hosta, ont i halsen, feber eller om du känner dig sjuk. Då måste du vänta tills du är helt frisk och ytterligare två dagar innan du besöker oss.

Kommer ni att erbjuda digitala aktiviteter?

Vi anordnar digitala aktiviteter i form av föreläsningar och samtalsträffar. Kika på vår hemsida för mer information. Om du har kontakt med någon av våra terapeuter eller andra i stödverksamheten så kan du få det stöd du behöver genom digitala vårdmöten och stödsamtal.

Hur anpassar sig Noaks Ark Stockholm för att hindra smittspridning?

Noaks Ark Stockholm samarbetar fullt ut med den svenska modellen för att begränsa coronaviruset i samhället. Vi modifierar våra aktiviteter så att de ska vara så säkra som möjligt och fortsätter göra så till dess att myndigheterna ger oss nya besked.

Var hittar jag tillförlitlig information om corona?

  För information om viruset: besök www.1177.se eller www.krisinformation.se

  Om du har frågor om viruset och vill prata med någon som kan ge dig mer information: ring 113 13

  Om du känner dig sjuk och vill ha sjukvårdsrådgivning: ring 1177

  Can I still join activities that I have signed up for?

Yes, if you do not have any symptoms of a cold. Some activities may also be postponed or cancelled with short notice depending on the recommendations from our public agencies.

  Can I visit Noaks Ark Stockholm?

You are welcome to visit Noaks Ark Stockholm if you any signs of a cold and not in a at-risk group.

  When can I not visit Noaks Ark Stockholm?

You may not visit Noaks Ark Stockholm if you have symptoms of a cold such as: a runny nose, cough, sore throat, fever, or if you feel sick in general. That includes very mild symtoms as well. If you do have symtoms, you must wait until you are fully recovered and an additional two days after your symptoms have disappeared before you can visit us. If you are 65 years of age or above or are in a at-risk group, please wait to visit us.

  When should I not participate in an activity?

You cannot participate in our activities if you have symptoms of a cold such as, a runny nose, cough, sore throat, fever, or if you feel sick in general. If you do, you must wait until you are fully recovered and an additional two days after your symptoms have disappeared before you can visit us.

 Are you offering digital activities?

We have digital activities in form of lectures and discussion groups. More information is to be found on our webpage. If you are in touch with our therapists and others, we can offer psychotherapy virtually.

  How is Noaks Ark Stockholm adapting to prevent the spread of the coronavirus?

Noaks Ark Stockholm is fully complying with the Swedish model to limit the spread of the coronavirus in society. We adjust our activities in order for them to be as safe as possible and will do so until our public agencies provide new recommendations.

  Where can I find reliable information about corona?

  For information about the coronavirus, visit: 1177.se or www.krisinformation.se

•  If you have questions about the coronavirus and want to talk to someone, call: 113 13

  If you are feeling sick or need medical guidance, call: 1177