Familjearken

Familjearken

Till oss är hela familjen välkommen, oavsett vem i familjen det är som lever med hiv. Vi erbjuder kunskap, gemenskap och stöd genom olika aktiviteter för hela familjen.

Noaks Ark Stockholm driver 2016-2019 projektet Familjearken för familjer som lever med och nära hiv. Vi vill se relationer växa och familjer bli starkare. I projektet utgår vi ifrån metoden Theraplay tillsammans med Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

I projektet samverkar vi med bland annat Anna-Rosa Perris, Britta Sundberg och Joakim Sandberg. Projektet finaniseras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet

Föräldrar

Projektet handlar om hur det är att leva med hiv, men framförallt om att vara förälder. Alla familjer ser olika ut, ensamstående föräldrar, bonusföräldrar, många syskon eller inga syskon. Du kanske har adopterat ett barn med hiv, fött ett barn med hiv eller så kanske en eller båda föräldrarna har hiv.

I våra aktiviteter möter vi många frågor, som t.ex:
– Måste jag berätta för min omgivning om hiv?
– Jag känner mig ensam för att jag inte berättat om hiv!
– Hur berättar jag för mina barn om min hivdiagnos?
– Hur kan jag stödja mitt barn att berätta för kompisarna om sin egna hivdiagnos?
– Hur kan jag möta mina barns känslomässiga behov?
– På vilka sätt kan jag bli en tryggare förälder?
– Vad ska jag säga om varför vi tar mediciner?

I projektet får du mer kunskap om hiv samt hur du kan hantera egna tankar och känslor. Att prata om hur man hanterar stigma, omgivningens bemötande, frågor samt få ny kunskap om hiv. Vi tror att det är ett värdefullt sätt för dig och din familj att utvecklas tillsammans.

Ett projekt med stöd från Arvsfonden.

aktuellt

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss

Lever du med hiv eller är yrkesverksam och möter familjer som lever med hiv? Välkommen att kontakta oss:

Erica – projektledare

erica.kanon(a)noaksark.org

0701-61 90 02

Hebbah – projektkoordinator

hebbah.elgindy(a)noaksark.org

0720-776075

Noaks Ark

Bli fadder

STÄRK FAMILJER SOM LEVER MED HIV

Gör skillnad genom att vara fadder åt Noaks Ark Stockholm projektsatsning, Familjearken. Projektet handlar om att öka föräldrar och barns välmående, skapa starkare relationer dem emellan och att bygga ett familjenätverk för stöd. Familjearken är för familjer som på olika sätt lever med hiv.

Vi söker kontinuerligt personer som vill vara faddrar i projektet. Som fadder är du en förebild för barnen och deltar som volontär på våra familjeaktiviteter. Rollen är att stötta och engagera barnen i aktiviteter som stärker självförtroende och känslan av trygghet samt hjälpa till med praktiska uppgifter inför och under familjeaktiviteterna. Här kan du läsa mer om att bli fadder.

Noaks Ark

METOD OCH BAKGRUND

Theraplay

Projektet utgår ifrån Theraplays teori och metoder. Theraplay är en lekbaserad terapiform som används för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Metoden fokuserar på att bygga och stärka relationer, självkänsla och tillit genom olika lekbaserade aktiviteter.

Vi har valt Theraplay för att få fram viktiga egenskaper i barn-föräldrarelationer. Metoden fokuserar på: struktur, engagemang, uppfostran och utmaningar. Målet är att skapa en trygg och öppen relation mellan föräldrar och barn som skapar känslor av värde, kärlek och gemensam utveckling.

Noaks Ark

Aktiviteter

Vad gör vi

Vi erbjuder dig och din familj olika aktiviteter på kvällar och helger. Vi har temadagar, samtals- och utbildningskvällar och ett helgläger som vi kallar för Kropp och Själ Familj. Till höger hittar du våra inplanerade aktiviteter.

Noaks Ark

UNGDOMSGRUPPEN

15-18 ÅR

Vi arrangerar även aktiviteter för ungdomar som lever med hiv. Vi tror att en stark sammanhållning är viktigt genom livet och inte minst under ungdomsåren. På våra aktiviteter kan du som ungdom träffa och prata med andra ungdomar som lever med hiv. Vi lägger alltid ut information om våra aktiviteter i kalendariumet.