FAMILJEARKEN

FAMILJEARKEN

EN MÖTESPLATS FÖR
BARN OCH FAMILJER SOM LEVER MED HIV

.

FAMILJEARKEN – EN MÖTESPLATS FÖR BARN OCH FAMILJER SOM LEVER MED HIV

Familjearken i projektform pågick mellan 2016 – 2019 på Noaks Ark Stockholm. Projektet finansierades med medel från Arvsfonden.

Idag är Familjearken en mötesplats på Noaks Ark Stockholm där alla barn och familjer som lever med hiv är välkomna. Vår vision är att alla barn som lever med och nära hiv ska få samma rättigheter i samhället. Vi arbetar för att stärka barn och familjer som lever med hiv genom kunskap, gemenskap och meningsfulla aktiviteter för hela familjen. Vi tror att det kan vara ett värdefullt sätt för dig och din familj att utvecklas tillsammans.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Sandrine
på telefon 08-700 46 29

UTBILDNINGAR OCH EMOTIONELLT STÖD

Familjearkens utbildningar handlar om hur det är att leva med hiv och framförallt om att vara föräldrar. Vi lyfter kunskap om hiv samt erbjuder verktyg som kan hjälpa dig att hantera egna tankar och känslor. Att prata om hur man hanterar stigma, omgivningens bemötande, frågor samt få ny kunskap om hiv. Våra utbildningar sker främst på våra helgläger för familjer som lever med hiv.

Relationsfrämjande aktiviteter

På Familjearken använder vi lekfulla samspelsaktiviteter som ett verktyg för att kommunicera med barn och för att främja känslor av trygghet, tillit och gemenskap. Det är ett barnvänligt sätt att bemöta barns såväl som hela familjens känslomässiga stödbehov.

SAMVERKAN

Vi samverkar kontinuerligt med Barnhivcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset och yrkesverksamma för att kunna bemöta barn och familjer på ett kompetent sätt.

MENINGSFULLA FAMILJEAKTIVITETER

Vi erbjuder utflykter till exempelvis museum, djurparker och badhus för att främja gemenskap. Enligt föräldrar som deltagit i Familjearkens aktiviteter har våra utflykter ”stimulerat aktiviteter utanför arken med andra barn som lever med hiv.”

Så här tycker våra deltagare

Andra perspektiv hjälper förberedelse för andra utmaningar, rasism exempelvis. Stigmatiseringen har lyfts med åren vilket tydliggörs i mötena.
– Anonym förälder i utvärdering av Familjearken
Jag vill stoppa stigmat! Noaks Ark har hjälpt mig jättemycket.
– Förälder som deltagit i Familjearkens aktiviteter
Det som varit värdefullast är reflekterandet. Öppenheten, vilka erfarenheter har vi av det. De är inte i alla forum man kan prata fritt om hiv. I de här forumen – här är det öppet att prata!
– Anonym förälder i utvärdering av Familjearken
Väldigt tillåtande klimat. (Ni) har byggt upp det på ett bra sätt, skapat forum som känns trygga.
– Förälder som deltagit i Familjearken
Det kändes så skönt att någon äntligen kunde sätta ord på mina känslor, tankar och oro kring att tänka annorlunda i min barnuppfostran. I Sverige finns det ett sätt att tänka och i mitt hemland finns det ett annat sätt att tänka.
– Förälder som deltog i utbildningen
Jag vill leka ballongleken (samspelsaktivitet) igen! Kan vi inte snälla leka den?
– Barn som deltagit i Familjearkens aktiviteter
Det är jätteskönt att träffa andra i samma situation och lyfta ämnen och ha någon att prata med som har samma utgångsläge.
– Anonym förälder i utvärdering av Familjearken
Vi har fått nya vänner som vi träffar. Vi fikar och pratar.
– Förälder som deltagit i Familjearken
Har stimulerat aktiviteter utanför arken med andra barn med hiv.
– Förälder som deltagit i Familjearken

Familjearkens arbetsmodell