201105 – Samtalsträffar digitalt / Supportgroups online

201105 – Samtalsträffar digitalt / Supportgroups online

De uppskattade och välbesökta samtalsträffarna ställer inte in – vi ställer om till träffar digitalt. Vill du delta? Mejla till receptionen.stockholm@noaksark.org för att få information om hur du deltar. Varje torsdag kl. 18-19.30  erbjuder vi samtalsträffar för och av oss som lever med hiv och närstående. En trygg plats att få lyssna, prata och diskutera livet med hiv, relationer och andra ämnen som är viktigt för just oss. Varmt välkomna!

”Genom att ge hiv plats i trygga sammanhang, så får det mindre plats i vardagen”
”Att ha varit öppen med andra i grupp har lett till mer öppenhet i mellan oss i relationen”

Varje torsdag kl. 18-19.30 med utbildade samtalsledare. Vi bjuder på enklare fika. Det är gratis.
Adress: Deltagande digitalt – mejla receptionen.stockholm@noaksark.org
Vill du veta mer? Ring oss på 08-700 46 00 eller mejla receptionen.stockholm@noaksark.org

Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer under rådande coronapandemi och ber er att göra detsamma, läs mer här.

 

ENGLISH

The appreciated and highly visited support groups are not canceled – they are now online. Do you want to join? Email to receptionen.stockholm@noaksark.org to get information how to join digitally.  Every Thursday at 6-7.30 PM starting 3 September we offer support groups for and by us who live with HIV and next of kin. A safe space to listen, talk and discuss about life with HIV, relations and other subjects that are important to us. Very welcome!

“Open discussions were very supportive that this fight is real and we are not alone”
“These safe spaces are really needed, they do more than you think”

Every Thursday at 6-7.30 PM with trained peer leaders. We serve snacks. Free of charge.
Address: Online – Email receptionen.stockholm@noaksark.org to get info how to join online.
Do you want more information? Call us at 08-700 46 00 or email to receptionen.stockholm@noaksark.org

We follow the authority’s guidelines and recommendations during current corona pandemic and kindly ask you to do the same, read more here.