Samtalsträffar digitalt varje torsdag / Supportgroups online every thursday

Samtalsträffar digitalt varje torsdag / Supportgroups online every thursday

Torsdag den 14 januari startar vi upp de digitala samtalsträffarna för i år.  Varje torsdag kl. 18-19.30  erbjuder vi samtalsträffar för och av oss som lever med hiv och närstående. En trygg plats att få lyssna, prata och diskutera livet med hiv, relationer och andra ämnen som är viktigt för just oss. Varmt välkomna!

”Genom att ge hiv plats i trygga sammanhang, så får det mindre plats i vardagen”
”Att ha varit öppen med andra i grupp har lett till mer öppenhet i mellan oss i relationen”

Varje torsdag kl. 18-19.30 med utbildade samtalsledare.
Delta genom att ansluta dig via följande länk https://us02web.zoom.us/j/83796097219

Vill du veta mer? Ring oss på 08-700 46 00 eller mejla receptionen.stockholm@noaksark.org

Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer under rådande coronapandemi och ber er att göra detsamma, läs mer här.

 

ENGLISH

Thursday January 14 we are starting the online support group for this year. Every Thursday at 6-7.30 PM we offer support groups for and by us who live with HIV and next of kin. A safe space to listen, talk and discuss about life with HIV, relations and other subjects that are important to us. Very welcome!

“Open discussions were very supportive that this fight is real and we are not alone”
“These safe spaces are really needed, they do more than you think”

Every Thursday at 6-7.30 PM with trained peer leaders. .
To participate, join by following link https://us02web.zoom.us/j/83796097219

Do you want more information? Call us at 08-700 46 00 or email to receptionen.stockholm@noaksark.org

We follow the authority’s guidelines and recommendations during current corona pandemic and kindly ask you to do the same, read more here.