gg

Andra perspektiv hjälper förberedelse för andra utmaningar, rasism exempelvis. Stigmatiseringen har lyfts med åren vilket tydliggörs i mötena. – Anonym förälder i utvärdering av Familjearken

— gg

Andra perspektiv hjälper förberedelse för andra utmaningar, rasism exempelvis. Stigmatiseringen har lyfts med åren vilket tydliggörs i mötena.
– Anonym förälder i utvärdering av Familjearken