Äntligen görs en översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv

Riksdagen beslutade idag att hivpositivas informationsplikt i smittskyddslagen ska ses över. Eftersom behandlingen idag är mycket effektiv, så medför det att en person som lever med hiv inte kan överföra infektionen till sin partner vid sex.

– Vi vet, med all önskvärd vetenskaplig tydlighet, att behandlad hiv inte kan överföras vid sexuella kontakter. Att svensk lagstiftning nu ses över utifrån denna kunskap är mer än välkommet, säger Lennie Lindberg, verksamhetschef vid Noaks Ark Stockholm.

Informationsplikten har påverkat personer som lever med hiv negativt och ökat på stigmat. Allt ansvar har legat på den som ändå inte kan överföra infektionen. Det är ineffektivt ur smittskyddssynpunkt.

Andra sexuellt överförda infektioner är fortsatt viktiga att beakta, men för hiv finns ingen risk för överföring vid sexuella kontakter med den som har välbehandlad hiv.

– Stigmatiseringen av personer som lever med hiv är, och har alltid varit, oförsvarlig. Vår förhoppning är att en skyndsamt reviderad lagstiftning, tillsammans med andra insatser, kan sätta stopp för detta en gång för alla avslutar Lennie Lindberg.

www.noaksark.org/stockholm/uu

Noaks Ark Stockholm, 4 mars 2020