Kallelse till årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte i föreningen

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen Noaks Ark Stockholm till årsmöte den 9 mars 2020. Läs kallelsen.