200215 – Jag har hiv: vad behöver jag veta? / I live with HIV: what do I need to know?

200215 – Jag har hiv: vad behöver jag veta? / I live with HIV: what do I need to know?

Jag har hiv – vad behöver jag veta? Välkommen till en heldagskonferens med Noaks Ark Stockholm och Angaza

15 FEBRUARI 2020
10.00-16.3

UR PROGRAMMET FÖR DAGEN
Vad behöver jag veta om hiv?
Vilket stöd kan jag få – om jag behöver det?
Samtalsgrupper om att leva ett fullgott liv med hiv
Konferensen är gratis och hålls på svenska och engelska.

ANMÄLAN:
http://www.bit.ly/noaksark
Frågor? Mejla receptionen.stockholm@noaksark.org

ÖPPNA INBJUDAN SOM PDF

OPEN INVITATION AS PDF (ENGLISH)