Ny rapport från Folkhälsomyndigheten

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten

Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion.

En ny rapport om tillämpningen av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion har nyligen släppts. Under hösten 2017 genomfördes två enkätundersökningar; en med personer som lever med hiv och en med infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter. Syftet var att följa upp vilken betydelse kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” haft på de förhållningsregler som behandlande läkare ger med stöd av smittskyddslagen till personer med hivinfektion.

Läs mer om rapporten hos Folkhälsomyndigheten (länk).