Borttagande av blodsmittemärkning i patientjournaler

Borttagande av blodsmittemärkning i patientjournaler

”Ett av skälen att ta bort märkningen av journaler är att många patienter upplever den som stigmatiserande. Det är oerhört positivt att personer som lever med hiv och med andra blodburna infektioner blir hörda och att det slås fast en gång för alla att märkningen i sig inte förbättrat hygienrutinerna inom hälso- och sjukvården”, säger Lennie Lindberg, verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm.

Verkställighetsbeslutet togs den 15 februari 2018 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting av Barbro Naroskyin. För mer information om beslutet kontakta SLL (Dnr 18068).