Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

Med anledning av internationella kvinnodagen delar 24 hivpositiva kvinnor med sig av sina erfarenheter. Kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund har svarat på följande frågor: Vad önskar du att du visste om hiv då du fick diagnosen? Vad vill du säga till andra kvinnor som lever med hiv?
Läs de 24 kvinnornas berättelser.