Zero Discrimination Day – 1 mars

Zero Discrimination Day – 1 mars

Alla har rätt till ett liv utan diskriminering p.g.a hiv, ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller vilken annan anledning som helst. Sedan 2014 belyses frågan med en Zero Discrimination Day.

UNAIDS kampanj 2018 utmanar människor att informera sig om diskriminering bl.a i ett quiz, och dela det med vänner och familj. Eftersom diskriminering ofta är baserad på okunskap, kan vi alla hjälpas åt att sprida kunskap och information.

Här finns mer information om kampanjen på UNAIDS hemsida.