Nytt år & bodelning

Nytt år & bodelning

Bodelning mellan Noaks Ark Stockholm & Riksförbundet Noaks Ark.

Vid årsskiftet sker en förändring genom att Riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm genomför en bodelning av ekonomi och personal. 

Syftet är att skapa tydlighet, eftersom det för många varit oklart vad som är Stockholms arbete och vad som är Riksförbundets uppdrag. Inte minst har det varit otydligt för lokalföreningarna ute i landet som inte så ofta besöker Noaks Ark Stockholm och kan se de skilda uppdragen. Att alla i Riksförbundets personalgrupp varit anställda av Noaks Ark Stockholm har inte underlättat att förstå vem som gör vad. Inte heller att vi har haft tjänster som varit deltid i både Riksförbundet och i Stockholms lokalförening av Noaks Ark. 
 
Från 2018 är Riksförbundets medarbetare anställda i en egen verksamhet och Riksförbundet sköter sin ekonomi avskild från Stockholms. Jukka Aminoff går över till heltidsanställning vid Riksförbundet och lämnar den anställning där han arbetat för Stockholm. I stället får Stockholm en ny chef som börjar 22 januari, Lennie Lindberg. 
 
Riksförbundet kommer att ta över telefonrådgivningen Noaks Ark Direkt, som de finansierar, i egen regi från årsskiftet. Detta har varit ett önskemål från lokalföreningarna runt om i landet. Därmed försvinner en tjänst i Stockholm som dras in eftersom det inte längre finns finansiering av den. Det innebär också att den tidigare lösningen, att två personer anställda av Stockholm delar på både telefonrådgivning och testverksamhet, inte är möjlig att behålla. Stockholm har därutöver under 2017 fått nedskuret hiv-statsbidrag från landstinget motsvarande en heltidstjänst, vilket gjort det nödvändigt att även dra in en heltidstjänst. Vi har inga andra pengar till verksamhet än bidragen från staden och landstinget varav merparten är från hivstatsbidraget. Sammantaget innebär det alltså att två anställda har behövt sägas upp under 2017. 
 
Vi vill nå fler i riskgrupper eftersom vi vet att det finns personer som är ovetande om sin hivstatus och får sin diagnos sent då immunsystemet redan är påverkat. Vårt samarbete med Posithiva gruppen, Convictus, infektionsklinikerna  och andra samverkanspartners kommer också fortsättningsvis att vara viktigt för oss. 
 
Riksförbundet kommer att fortsätta ha sitt kontor i våra lokaler. Men det kommer att ske omdisponering av vilka som använder olika delar av lokalerna. Undervåningen kommer dock även i fortsättningen vara hjärtat för vår gästverksamhet och vi kommer att fortsätta vårt öppethållande. 
 
Vi har många spännande uppdrag inför det nya året. Teman som lockar på måndagsmiddagar och fredagsfikat, våra onsdagsluncher, särskilda tillfällen för olika grupper i vår verksamhet, mer synlighet och aktivitet i sociala medier är exempel på vad som väntar. Vi hoppas att du ska känna att besöken hos oss får dig att känna värme från både andra besökare, våra volontärer och från vår personal. 
 
Men först en God Jul! Som vanligt har vi öppet med julaftonsfirande på Noaks Ark. Till sist önskas alla Ett Gott Nytt År från oss alla i styrelsen! 

Styrelsen i Noaks Ark Stockholm