Internationella aidsdagen på Sergels torg 1 december

Internationella aidsdagen på Sergels torg 1 december

Pressmeddelande.

World AIDS Day på Sergels torg 1 december.
Vet du att behandlad hiv inte överförs vid sex?

Det svåraste för många som lever med hiv i Sverige idag är inte sjukdomen i sig utan andra människors fördomar. Det vill vi förändra och ge uppdaterad kunskap och information. Fredagen den 1 december är det Världsaidsdagen (World AIDS Day). Vi uppmärksammar dagen genom ett event på Sergels torg mellan klockan 13.00 och 17.00.  

Vi kommer på Sergels torg ha en ”ljusbur” där man kan ta del av citat från personer som lever med hiv. Det finns även möjlighet att tända en lampa i buren för att belysa hivfrågan och för de cirka 7000 personer som lever med hiv i Sverige idag. Representanter för organisationerna bakom eventet kommer att finnas på plats för att dela ut information och svara på allmänhetens frågor.

– Med eventet vill vi sätta ljuset på att behandlad hiv inte överförs vid sex samt uppmana människor att uppdatera sina kunskaper. Samtidigt vill vi att man tar reda på sin egen hivstatus genom att testa sig, berättar Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen.

Om World AIDS Day

Världsaidsdagen, förkortat WAD, är en internationell minnesdag för alla som har dött i aids men också en dag för att uppmärksamma och visa stöd för alla de miljoner människor som lever med hiv idag. Världsaidsdagen instiftades vid en internationell konferens om aidsprevention 1988 av folkhälsoministrar från hela världen.

————————————————————————————

Kontaktpersoner

Ronja Sannasdotter
072-011 05 56
ronja.sannasdotter@posithivagruppen.se

Maria Wågberg
08-700 46 26
maria.wagberg@noaksark.org

Läs mer om oss på
posithivagruppen.se
noaksark.org/stockholm
kcs.nu                                                                                               #wadstockholm