Ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm

Ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm

Pressmeddelande den 27 november 2017

Lennie Lindberg blir ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm. Styrelsen har utsett honom att leda och utveckla organisationen som arbetar stödjande och förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Lennie Lindberg börjar på Noaks Ark den 22 januari 2018.

– Vi är glada att kunna presentera Lennie Lindberg som ny verksamhetschef, säger styrelseordförande Birgitta Rydberg. Han har jobbat med hiv på olika sätt de senaste 15 åren och kommer med sin kompetens och erfarenhet bli ett bra tillskott i vårt arbete för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv. Lennie Lindberg kommer närmast från Folkhälsomyndigheten.

– Noaks Ark Stockholm har en viktig verksamhet och även om det finns utmärkt medicinsk behandling mot hiv idag så fortsätter infektionen att orsaka lidande på olika sätt, inte minst när det gäller stigmatisering. Där kan Noaks Ark Stockholm bidra till en avgörande skillnad i människors liv, säger Lennie Lindberg. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Noaks Ark Stockholms medarbetare, styrelse och målgrupper. Som specialistsjuksköterska och grundutbildad kognitiv beteendeterapeut kommer jag att vara en del av den operativa verksamheten.

Lennie Lindberg ersätter Jukka Aminoff som övergår till att jobba heltid på Riksförbundet Noaks Ark.

Möjlighet finns att träffa Lennie Lindberg och Birgitta Rydberg på internationella aidsdagen den 1 december. Noaks Ark Stockholm bjuder in till Öppet Hus mellan kl 12-15 på Eriksbergsgatan 46, Stockholm.


Kontaktuppgifter
Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm, tel 08-700 46 00

Birgitta Rydberg, styrelseordförande
birgitta.rydberg@noaksark.org, tel 0733-66 00 89

Maria Wågberg, kommunikatör
maria.wagberg@noaksark.org, tel 08-700 46 26


Noaks Ark är en hivorganisation som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Vi arbetar också förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och vill genom informations- och utbildningsinsatser bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Vi erbjuder också hivtestning med snabbsvar.

Hemsida: noaksark.org/stockholm
Facebook: @noaksarkstockholm