Bli medlem

Bli medlem hos Noaks Ark Småland & Halland

DU gör skillnad!

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland är en medlemsförening. Som medlem är du värdefull för oss! Som medlem bidrar du bland annat till att;

  • ge föreningen en starkare röst för att påvisa vikten av psykosocialt stöd till personer som lever med hiv och deras närstående
  • minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv
  • öka välbefinnandet och livskvaliteten hos personer som lever med hiv
  • öka medvetenheten och kunskapen kring hur det är att leva med hiv i Sverige idag
  • påvisa vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Vill du bli medlem så skickar du e-post till info.smaland(at)noaksark.org och uppger namn, telefonnummer och adress.

Medlemsavgiften är 50kr/kalenderår. Medlemsavgiften och/eller eventuella gåvor sätts in till vårt plusgirokonto eller via swish.

  • Plusgirokonto: 56 65 04 – 7
  • Swishnummer: 123 354 69 67

Vid gåva eller bidrag ange ”gåva” i meddelanderutan.

Vid medlemskap ange ditt namn så att vi kan härleda betalningen till dig.

Tack för ditt stöd!