Vanliga frågor & svar

Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion. I Sverige fungerar behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex. En obehandlad hivinfektion är på sikt livshotande, därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Behandling som sätts in i ett sent skede av hivinfektionen kan orsaka allvarliga komplikationer.

Aids (förvärvat immunbristsyndrom) är samlingsnamnet för det tillstånd som uppstår när en obehandlad hivinfektion allvarligt har försvagat immunförsvaret. Olika infektioner och sjukdomar blir då livshotande. Hiv och aids är alltså inte samma sak. Tiden från smittotillfället till insjuknande i aids varierar från person till person. Man brukar säga, att det tar tio år i genomsnitt för en person med obehandlad hiv att utveckla aids. Under denna tid behöver man inte känna sig sjuk, men kan överföra hiv till andra om man inte står på behandling.

Förkortningen STI står för Sexually Transmitted Infection (sexuellt överförd infektion). Hit hör exempelvis klamydia, syfilis, gonorré, kondylom och hiv.

Det enda sättet att veta om du har hiv eller inte är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig, om du tror att du har utsatt dig för en hivrisk. Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till behandling, vilket kan göra dig smittfri vid sex. Att testa sig kan också vara ett sätt att bli av med oro, rädsla och ångest för att ha hiv, om det är så att du inte har hiv.

Behandlingen är så effektiv, att virusmängden sjunker till omätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att hiv överförs under graviditet eller förlossning är mycket låg om modern behandlas i god tid.

I dagsläget är det för tidigt att säga hur mycket överföringsrisken minskar om man delar injektionsverktyg.

Amning, blodtransfusion och organtransplantation anses alltjämt innebära en risk även om hiv behandlas.

Ett hivtest är ett blodprov som tas i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter cirka en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett så kallat snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter upp till 20 minuter. På Noaks Ark Småland & Halland erbjuder vi test med snabbsvar. Det är gratis och du får vara anonym. Vår testmottagning har öppet på måndagar kl. 17-20 för drop-in eller tidsbokning.

Snabbsvarstestet vi använder är ett kombinationstest som både testar för antigener och antikroppar. Antikroppar mot hiv kan hos de allra flesta upptäckas mellan tre till sex veckor efter överföringsillfället. Helt säkert är resultatet först efter åtta veckor från risktillfället (sex veckor om provet tas i armvecket).

Då görs ett test till för att utesluta att testet reagerat på något annat. Testet tas i armvecket och skickas till laboratorium. Vi hjälper dig boka tid på mottagning som kan utföra testet, i vissa fall kan vi också hjälpa till med transport dit.

Om testet visar att du har hiv är det viktigt att behandling sätts in så snabbt som möjligt. Obehandlad hiv är på sikt livshotande.

I Sverige fungerar hivbehandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att överföra hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter att någon fått hiv, innan hivbehandling satts in. Då är virusmängden i blod och andra kroppsvätskor hög, samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det .

Obehandlad hiv kan överföras på följande sätt:

– vid oskyddade anala och vaginala samlag med en person som har obehandlad hiv.

– vid oralsex (munsex) med en person som har obehandlad hiv.

– vid transfusion av blod som innehåller hivvirus.

– genom överföring av blod som innehåller hivvirus då man delar sprutor.

– från mor till barn under graviditet, vid förlossning eller i samband med amning om modern lever med hiv.

Behandlad hiv överförs inte vid sex. Det förekommer fortfarande en överdriven rädsla för hur hiv kan överföras. Denna rädsla bottnar oftast i okunskap. Du kan umgås med en person som har obehandlad hiv utan att vara rädd för att själv få viruset.

– Obehandlad hiv överförs inte vid beröring, smekningar eller kyssar, inte heller genom föremål som husgeråd eller genom mat och dryck eller genom myggor och andra insekter.

– Du kan inte få hiv om du till exempel simmar i samma simbassäng med någon som har obehandlad hiv, använder samma toalett eller sitter på samma bänk i bastun.

Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner om den sitter på under hela samlaget, alltså när penis förs in i slidan, munnen eller ändtarmen.

Dela aldrig sprutor med någon.

Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig.

Att använda kondom är det säkraste sättet att skydda sig mot obehandlad hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.

Klamydia är den vanligaste rapporterade sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Många vet inte om att de fått sjukdomen eftersom den inte alltid ger symptom. Den är också en av de allvarligare eftersom den obehandlad bland annat kan leda till sterilitet.

Vad orsakar klamydia? Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Bakterien finns framför allt i urinröret och hos kvinnor även i slidan. Den kan ibland finnas i ändtarmen och i sällsynta fall även i svalget.

Hur smittar klamydia? Klamydia kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddat oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning).

Viktigt att testa sig Obehandlad kan klamydia ge allvarliga komplikationer, framförallt för kvinnor (se nedan). Därför är det viktigt att du testar dig om du misstänker klamydia. Har du en partner bör han eller hon också testa sig.

Hur skyddar man sig mot klamydia? Kondom reducerar avsevärt risk för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget.

Vilka symtom kan man få av klamydia? Mer än hälften av alla som smittas av klamydia får inga symtom alls. Av den anledningen är det viktigt att man alltid testar sig om man haft en oskyddad sexuell kontakt. De som får symtom får vanligtvis dessa efter en till två veckor. Det vanligaste besväret är att det svider eller kliar när man kissar. Andra symtom hos kvinnor kan vara mellanblödningar och flytningar, ont i nedre delen av magen och smärtupplevelser vid samlag. Män kan ibland få flytningar från urinröret och svullnad och värk i pungen.

Testa sig för klamydia 
Ett klamydiatest kan till skillnad från ett hivtest inte göras anonymt. Testet är kostnadsfritt och man får sitt provsvar efter ungefär en vecka. Innan provet tas bör minst en vecka ha gott från smittotillfället. Hos Noaks Ark Småland & Halland kan du som är folkbokförd i Kronobergs län hämta ut gratis egenprovtagningstest för klamydia och gonorré. Kvinnor skickar in slidprov som tas med bomulls-tops, och män lämnar urinprov. Svaret hämtas av personen själv via 1177. Utöver Noaks Ark kan du testa dig för klamydia hos vårdcentraler, husläkarmottagningar, ungdomsmottagningar, hud- och venmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och specialmottagningar för sexuellt överförda infektioner.

Hur behandlar man klamydia?
Klamydiainfektion botas lätt med en antibiotikakur. Tills hela antibiotikakuren tagits bör du inte ha samlag eller petting. I en del fall tas ett kontrollprov efter behandlingen för att visa att man är smittfri. Behandlingen är kostnadsfri.

Vad kan hända om man inte behandlar?
Utan behandling kan infektionen hos kvinnor ge äggledarinflammation vilket kan leda till sterilitet. Man räknar med att 50-60 % av sterilitet hos kvinnor beror på en obehandlad klamydiainfektion. Vid äggledarinflammation finns också risk för utomkvedshavandeskap vid en framtida graviditet. Kvinnan kan även smitta barnet vid förlossningen så att det nyfödda barnet får ögoninfektion och lunginflammation. Hos män kan klamydia orsaka bitestikelinflammation, som ibland kan leda till sterilitet eller nedsatt fruktsamhet.

Vad orsakar gonorré?
Gonorré är en infektion som kan överföras vid sex. Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, även kallade gonokocker. Bakterien finns i urinrör och slida och ibland även i ändtarm och svalg.

Hur smittar gonorré?
Gonorré kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddat oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning). I sällsynta fall kan infektionen också överföras till ögat. En kvinna kan vid förlossning överföra infektionen till sitt barn som då kan drabbas av en svår ögoninflammation.

Hur skyddar man sig mot gonorré?
Kondom som används på rätt sätt, som är på under hela samlaget och inte går sönder eller glider av, reducerar avsevärt risken för smitta.

Symptom vid gonorré
Inkubationstiden för gonorré är kort, från någon dag till någon vecka men man kan också vara symtomfri. Eventuella symtom yttrar sig vanligtvis som inflammation i urinrör, livmoderhals, ändtarm eller svalg. För män märks det första symtomet vanligen som sveda när man kissar. Oftast kommer också en flytning från urinröret som märks i urinrörsmynningen eller i underkläderna. I början är denna flytning sparsam, slemaktig och tunn men blir fort tjock, kladdig, gulvit och riklig. För kvinnor kan besvären påminna om en vanlig urinvägsinfektion, det vill säga att det svider eller kliar när man kissar eller att det känns som att man ofta är kissnödig. Det kan också komma en illaluktande flytning från slidan. Om infektionen finns i ändtarmen kan symtomen hos både män och kvinnor variera från lätt klåda till svår smärta. Infektion i svalget kan hos båda könen vara helt symtomfri men kan även påminna om halsfluss.

Testa sig för klamydia 
Testet är kostnadsfritt och man får sitt provsvar efter ungefär en vecka. Hos Noaks Ark Småland & Halland kan du som är folkbokförd i Kronobergs län hämta ut gratis egenprovtagningstest för klamydia och gonorré. Kvinnor skickar in slidprov som tas med bomulls-tops, och män lämnar urinprov. Svaret hämtas av personen själv via 1177. Utöver Noaks Ark kan du testa dig för klamydia hos vårdcentraler, husläkarmottagningar, ungdomsmottagningar, hud- och venmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och specialmottagningar för sexuellt överförda infektioner.

Hur behandlar man gonorré?
Gonorré är vanligtvis lätt att behandla med antibiotika. Behandlingen är kostnadsfri.

Vad orsakar sjukdomen?
Herpes är ett virus som oftast visar sig som blåsor runt könet eller munnen. Sjukdomen orsakas av ett virus, Herpes simplex-virus, HSV, som finns i två närbesläktade varianter, HSV-1 och HSV-2. Båda virusvarianterna kan orsaka utslag och sår på läppar (munherpes) och könsorgan (könsherpes eller genital herpes). HSV-1 är dock oftare orsak till munherpes medan HSV-2 oftare orsakar könsherpes.

Hur smittar herpes?
Herpesvirus finns framför allt i saliv och den vätska som finns i de blåsor som bildas.

Herpesvirus överförs via direkt kontakt, slemhinna mot slemhinna, mun mot mun eller mun till slemhinna. Man kan därför få munherpes till exempel via kyssar och oskyddad oralsex. Genital herpes smittar via oskyddade vaginala och anala samlag och vid oskyddat oralsex och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning).

När virus kommit in i kroppen förökar det sig och sprids via nervtrådar upp till nervknutor vid korsryggraden eller kinden. Där kommer virus att finnas kvar för resten av livet i form av en latent eller ”vilande” infektion.

Hur skyddar man sig mot herpes?
Kondom reducerar avsevärt risk för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget. En god personlig hygien minskar också risken för smittspridning. Om man har symptom bör man inte dela bestick, mat eller läppsalvor med andra.

Vilka symtom kan man få?
De flesta som smittas av herpes får i början inga symtom alls. Detta gäller både munherpes och genital herpes. De första tecknen brukar vara stickningar, sveda och klåda i huden. Efter ungefär ett dygn kommer blåsor som efter någon dag brister och ett vätskande sår uppstår. Dessa sår kan vara mycket smärtsamma. Man kan få hög feber, huvudvärk och ömmande, svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Utan behandling kan det ta flera veckor innan man är helt återställd och såren läkta.

Efter det första utbrottet får en del personer inga fler utbrott av sin herpesinfektion. De virus som ligger ”vilande” i nervknutorna kommer dock hos en del människor att av olika anledningar ”vakna”, reaktiveras. Dessa återfall brukar i regel vara lindrigare än förstagångsinfektionen. Ett återfall kan också ske i form av virusutsöndring som man inte märker av. De återkommande utbrotten kommer oftast på samma ställe. Vanliga orsaker till återfall är sänkningar av immunförsvaret som till exempel andra infektioner, menstruation, stress eller solbadning.

Vad orsakar sjukdomen?
Kondylom, eller könsvårtor, orsakas av ett virus som tillhör gruppen humant papillomvirus, HPV. Mer än 100 olika typer av humant papillomvirus finns beskrivna. Cirka 40 av dessa är så kallade genitala humana papillomvirus och söker sig till slemhinnor i framför allt underlivet. Några av de HPV-typer som finns kan orsaka kondylom medan andra HPV-typer är upphovet till livmoderhalscancer.

Hur smittar viruset?
Papillomvirus smittar via direkt kontakt. Oskyddade samlag är den vanligaste smittvägen för kondylom. Såvitt man vet är man bara smittsam då det finns vårtor.

Hur skyddar man sig mot kondylom?
Kondom minskar risken för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget. Men eftersom kondomen inte täcker alla virusinfekterade könsdelar kan man smittas ändå.

Numera finns ett vaccin som skyddar både mot de vanligaste HPV-typer som kan orsaka kondylom och de vanligaste HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet bör ges innan sexdebuten för maximal effekt och rekommenderas främst idag till unga flickor.

Vilka symtom kan man få?
Kondylom ger i allmänhet inga symtom förutom att vårtorna känns eller syns. Utseendet på vårtorna kan variera. Ibland är de hudfärgade, små och flikiga, ibland kan de vara platta och då svåra att se utan en speciell undersökning. Inkubationstiden är ofta flera månader, men ibland kan det dröja ett år eller längre innan vårtor uppstår.

Hos mannen sitter vårtorna normalt på förhuden, ollonet, penisskaftet, i urinrörsmynningen eller i ändtarmsområdet. Hos kvinnor ses vårtorna på blygdläpparna, i urinrörsmynningen, i slidöppningen, på livmodertappen eller runt ändtarmsöppningen. Oavsett var vårtorna sitter så finns viruset sannolikt överallt i könsorganens slemhinnor och även i ändtarmen.

Vad orsakar sjukdomen?
Syfilis (som ibland kallas för lues) orsakas av en spiralformad bakterie, en så kallad gramnegativ spirochet, som heter Treponema pallidum. Denna bakterie kan överleva nästan var som helst i människans kropp och kan sprida sig snabbt.

Hur smittar syfilis?
Syfilis smittar genom vaginala och anala samlag samt vid oralsex. Bakterien kan ibland också överföras via kyssar om man har primärsår vid munnen. En gravid kvinna som är infekterad kan smitta sitt foster via moderkakan. Vid tidig syfilis (de två första stadierna) är man mycket smittsam, vid sen syfilis är smittsamheten låg eller obefintlig.

Hur skyddar man sig mot syfilis?
Det bästa skyddet mot smittöverföring är kondom, men eftersom sår kan uppstå på ställen på kroppen som inte skyddas av kondomen är skyddet inte alltid fullgott.

Vilka symtom kan man få?
Syfilis är, tillsammans med tuberkulos och hiv, en av de stora ”sjukdomsimitatörerna”. Detta betyder att, beroende på sjukdomens stadium, man kan uppvisa i stort sätt vilka symtom som helst. Syfilis brukar normalt indelas i fyra stadier:

Primär syfilis: Cirka tre veckor efter smittotillfället uppstår ett rött ovalt sår (en så kallad schanker) där bakterien har trängt in i kroppen. Hos män ses de flesta schanker på penis, anus och ändtarm, och vanligen på vulva, livmoderhals och mellan vagina och anus hos kvinnor. Såret ser ofta rent ut, är utan var och gör inte ont, men kan utvecklas till ett sår som utsöndrar klart slem när det irriteras. Ofta sker också en ömmande svullnad av lymfkörtlarna på lårens insida och ljumskar. Såret läker vanligtvis av sig själv efter fyra till åtta veckor.

Sekundär syfilis: I detta stadium sprider sig bakterierna genom blodet till huden, levern, lederna, lymfkörtlarna, musklerna och hjärnan. Utslag på kroppen kan uppstå sex till tolv veckor efter att schankern har läkt. Utslagen, som varken kliar eller gör ont, kan täcka alla delar av kroppen, men brukar oftast ses i handflatorna eller under fotsulorna. Flera smärtfria skador kan också uppstå i slemhinnorna i munnen och svalget och på skelettet och inre organ. Eftersom bakterierna finns i skadornas utsöndringar är sjukdomen mycket smittsam i detta stadium. Utslagen läker vanligtvis utan behandling inom två till sex veckor. Andra symtom kan vara feber, sårig hals, trötthet, huvudvärk, nacksmärta, ledsmärta, illamående och fläckvist håravfall.

Latent syfilis: Detta symtomfria stadium visar sig i två faser: tidigt (inom ett år efter infektionen) och sent (efter ett år) och efterföljs av sekundär syfilis. Sen latent syfilis är inte smittsam eftersom bakterien är inaktiv i lymfkörtlarna och mjälten. Det latenta stadiet kan vara tre till trettio år och behöver inte framskrida till tertiär syfilis. Omkring 30 % av de smittade personerna förblir i det latenta stadiet.

Tertiär syfilis: Den slutliga fasen börjar tre år eller senare efter infektionen. I denna fas kan personen inte längre smitta andra, men bakterien återaktiveras, förökas och sprider sig i kroppen. Skador på hjärtat, ögonen, hjärnan, nervsystemet, skelettet och lederna kan uppstå, likaså tumörer på huden, skelettet, testiklarna och andra vävnader. Kardiovaskulära symtom som bråck på artärer och skador på aortaklaffarna kan uppstå, vilket gör att det centrala nervsystemet förfaller och orsakar demens, skakningar, oförmåga att samordna muskelrörelser, förlamning och blindhet. Skadorna går inte att reparera och kan i värsta fall vara livshotande.

Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt