Utbildning

Föreningens preventiva arbete innebär utbildning och informationsspridning om hiv, sexuellt överförbara infektioner (STI) och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt bemötande. Kunskap om hiv, STI, SRHR och bemötande är viktigt för att minska stigmatiseringen och diskriminering av de som lever med hiv. Det preventiva arbetet bedrivs ur flera perspektiv, sex- och samlevnadsperspektiv, kulturellt perspektiv, genusperspektiv och jämställdhetsperspektiv.

Vi erbjuder:

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Fortbildning
 • Handledning
 • Informationsbord
 • Studiebesök

Vi vänder oss till olika uppdragsgivare och arenor, privatpersoner, de som lever med hiv och olika yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med hiv-, STI- och SRHR-frågor. I vårt informations- och utbildningsarbete kommer vi i kontakt med olika målgrupper.

Exempel på målgrupper vi möter:

 • Personal inom vård- och omsorg
 • Elever och personal på högstadie- och gymnasieskolor
 • Studenter och personal på universitet och högskolor
 • Ungdomar och personal på HVB-hem
 • Olika myndigheter ex. Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialförvaltningen
 • Metodutbildning

Metodutbildning

En central del i våra utbildningar är bemötande. Vi utbildar i metoder, bemötande och interkulturell kommunikation för att nå ut till olika målgrupper med information om ”känsliga” frågor och ämnen

Målgruppsanpassad utformning
Vi skräddarsyr en utbildning utifrån önskemål, behov och målgrupp. Alla som arbetar på föreningen har sekretess.

Boka oss

Om du vill boka oss för något av ovanstående eller har frågor är du välkommen att kontakta oss via epost eller telefon 0700–911075.

Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt