Samtal och psykoterapi

Samtal och psykoterapi

Någon att prata med

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland erbjuder psykosocialt stöd till dig som lever med hiv och dina anhöriga. Vi är ett komplement till infektionskliniker och tar hand om de mjuka frågorna gällande själ, hjärta och tanke. Det psykosociala stödet har flera dimensioner och innebär allt ifrån samtal (enskilt och/eller i grupp), jagstärkande insatser, praktisk hjälp, sociala aktiviteter, rådgivning, utbildning och gemenskap. Vi som arbetar på föreningen är utbildade, har många års erfarenhet och arbetar under sekretess.

Träffa andra i samma situation

Du som lever med hiv eller är närstående kan träffa andra i samma situation, få hjälp och stöd eller bara ta del av gemenskapen. Föreningen har ett utvecklat samarbete med infektionskliniker i Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Vi erbjuder:

Vid önskemål om psykosocialt stöd träffas vi efter överenskommelse för ett informationssamtal där du får berätta om vilket stöd du önskar. Vid detta samtal berättas om verksamheten och vilket stöd som kan erbjudas.

Psykosocialt samtal enskilt och/eller i grupp

  • Rådgivande
  • Motiverande
  • Kurativa
  • KBT inriktade

Psykosociala aktiviteter

  • Resor till enskilda samtal, samtalsgrupper, gruppaktiviteter, självhjälpsgrupper
  • Lunch/fika för att bryta utanförskap och isolering
  • Lägerverksamhet

Kognitiv beteendeinrikta psykoterapi (KBT)

  • Utgår från tankar, känslor och beteenden
  • Förståelse för sambandet dem emellan

Gemensamt för alla psykosociala stöd är att ditt behov och val av samtalsmetod bestämmer inriktning och antal tillfällen du vill träffas.

För mer information kontakta:

Elli Mokus, Verksamhetsansvarig, 070-55 193 81, elli.mokus(at)noaksark.org

Farhad Khaghani, Verksamhetsansvarig, 070-315 17 67, farhad(at)noaksark.org