Samtalsstöd

Någon att prata med

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland erbjuder psykosocialt stöd till dig som lever med hiv och dina anhöriga. Vi är ett komplement till infektionskliniker och tar hand om de mjuka frågorna gällande själ, hjärta och tanke. Det psykosociala stödet har flera dimensioner och innebär allt ifrån samtal (enskilt och/eller i grupp), jagstärkande insatser, praktisk hjälp, sociala aktiviteter, rådgivning, utbildning och gemenskap. Vi som arbetar på föreningen är utbildade, har många års erfarenhet och arbetar under sekretess.

Vid önskemål om psykosocialt stöd träffas vi efter överenskommelse för ett informationssamtal där du får berätta om vilket stöd du önskar. Vid detta samtal berättas om verksamheten och vilket stöd som kan erbjudas. Nedan kan du läsa om de olika formerna av samtal som vi erbjuder.

Vi erbjuder psykosocialt samtal enskilt och/eller i grupp:

  • Rådgivande
  • Motiverande
  • Kurativa
  • KBT inriktade

Rådgivande samtal

I rådgivande samtal anpassas dialogen till dig och dina behov. Samtalen är strukturerade, teoribaserade och jagstärkande, där fokus ligger på din förändrade livssituation. Samtalen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel. Exempel på verktyg är skriftlig eller animerad information om hiv, behandling, immunförsvaret, anatomi etc. via olika medier såsom hemsidor, broschyrer, böcker.

Motiverande samtal

I samtalet främjas motivation och beteendeförändring. Denna form av samtal används bland annat inför deltagande i en samtalsgrupp, social aktivitet eller deltagande i en självhjälpsgrupp med andra. Men även inför påbörjande av medicinsk behandling, KBT-inriktade samtal och KBT-terapier. Här får du motivation för att stärka tron på din förmåga och möjlighet till förändring.

Kurativa samtal

I kurativa samtal får du reda på dina rättigheter och skyldigheter i samhället, samt vilket stöd kan få av samhället. Du erbjuds hjälp att komma i kontakt med olika myndigheter, organisationer, sjukvården och privata företag. Du kan också få hjälp i samtalen med närstående.

Kognitiv beteendeinrikta psykoterapi (KBT)

Gemensamt för alla psykosociala stöd är att ditt behov och val av samtalsmetod bestämmer inriktning och antal tillfällen du vill träffas. I de här samtalen används metoderna i KBT (kognitiv beteendeterapi). Denna form av samtal utgår från tankar, känslor och beteenden och förståelse för sambandet dem emellan och används vid exempelvis krisbearbetning och hivrelaterad ångest.

För mer information kontakta:

Rebecca Gladh
Biträdande verksamhetsledare/Psykosocial resurs, Beteendevetare

076-941 36 19

Skicka e-mail
Farhad Khaghani
Verksamhetsledare, Interkulturell kommunikatör, Grundutbildad KBT-terapeut

070-729 32 78

Skicka e-mail
Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt