Grupper

Samtalsgrupper Noaks Ark Småland & Halland

Vi har samtalsgrupper för kvinnor som lever med hiv och för män som lever med hiv. Konstellationen av samtalsgrupper anpassas till önskat behov från er i målgruppen vi möter. Det kan innebära att det finns behov av en grupp för barn/unga som lever i familjer med hiv, mixad grupp för män och kvinnor eller en grupp för närstående.

Samtalsgrupp för kvinnor som lever med hiv

I den här gruppen träffas vi för att samtala om hur det är att leva som kvinna med hiv. Vi talar om livsfrågor, psykisk och fysisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och existentiella frågor. För information om kommande träffar kontakta Elli, elli.mokus(at)noaksark.org

Samtalsgrupp för män som lever med hiv

I den här gruppen träffas vi för att samtala om hur det är att leva som man med hiv. Vi talar om livsfrågor, psykisk och fysisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och existentiella frågor. För information om kommande träffar kontakta Farhad, farhad(at)noaksark.org