Utbildning

Utbilda och informera

Föreningens preventiva arbete innebär utbildning och informationsspridning om hiv, sexuellt överförbara infektioner (STI) och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt bemötande. Kunskap om hiv, STI, SRHR och bemötande är viktigt för att minska stigmatiseringen och diskriminering av de som lever med hiv. Det preventiva arbetet bedrivs ur flera perspektiv, sex- och samlevnadsperspektiv, kulturellt perspektiv, genusperspektiv och jämställdhetsperspektiv.

Vi erbjuder:

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Fortbildning
 • Handledning
 • Informationsbord
 • Studiebesök

Vi vänder oss till olika uppdragsgivare och arenor, privatpersoner, de som lever med hiv och olika yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med hiv-, STI- och SRHR-frågor. I vårt informations- och utbildningsarbete kommer vi i kontakt med olika målgrupper.

Exempel på målgrupper vi möter:

 • Personal inom vård- och omsorg
 • Elever och personal på högstadie- och gymnasieskolor
 • Studenter och personal på universitet och högskolor
 • Ungdomar och personal på HVB-hem
 • Olika myndigheter ex. Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialförvaltningen

Metodutbildning
En central del i våra utbildningar är bemötande. Vi utbildar i metoder, bemötande och interkulturell kommunikation för att nå ut till olika målgrupper med information om ”känsliga” frågor och ämnen.

Målgruppsanpassad utformning
Vi skräddarsyr en utbildning utifrån önskemål, behov och målgrupp. Alla som arbetar på föreningen har sekretess.

Boka oss

Om du vill boka oss för något av ovanstående eller har frågor är du välkommen att kontakta oss via,
info.smaland(at)noaksark.org, 0470-193 81

Webbutbildningen ”Rätt att veta!” är en utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Personal från Noaks Ark har varit en del av webbutbildningen och blivit intervjuade i egenskaper av experter och yrkesverksamma inom ämnet. Webbutbildningen är framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se. Här kan ni läsa om utbildningen och se introduktionsfilmen.