Aktiviteter

Träffa andra i samma situation

Du som lever med hiv eller är närstående kan träffa andra i samma situation, få hjälp och stöd eller bara ta del av gemenskapen. Föreningen har ett utvecklat samarbete med infektionskliniker i Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Psykosociala aktiviteter

Psykosociala aktiviteter som erbjuds innefattar gruppaktiviteter, psykosociala luncher/fika, kunskapsforum/läger, utbildning och initierandet av självhjälpsgrupper. Tillsammans med personer som lever med hiv formar personal och volontärer innehåll och inriktning. Syftet är att skapa delaktighet för att motverka utanförskap, isolering och stigmatisering för ökad livskvalitet.

Utöver de regelbundna aktiviteterna anordnar vi även andra aktiviteter, se kalendariumet för aktuell information.

Utbildning

För att själva kunna ta ansvar över sitt liv och sin psykiska, fysiska såväl som sexuella behövs ibland kunskapsstöd och information. Vi erbjuder hälsofrämjande och kunskapshöjande utbildning till personer med hiv i syfte att stärka den psykiska, fysiska och sexuella hälsan, för främjad livskvalitet. Ämnen som berörs är bland annat om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), hiv, behandling, STI, hälsa, stigma, rättigheter och skyldigheter och hälso­-och sjukvården.

Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.
Extraöppet på World Aids Day, 1 December: 10:00-14:00

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt