17 jan 2024

Noaks Ark Småland & Halland söker nya styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024/2025!

Vi söker nya, engagerade personer som vill vara med och utveckla vår organisation i arbetet med sexuell hälsa, genom förtroendeuppdrag i styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland!

Noaks Ark Småland & Halland arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Verksamheten består av tre områden: psykosocial stödverksamhet för personer som lever med hiv, utbildningsverksamhet om hiv, STI och SRHR samt testmottagning för hivtest med snabbsvar och utlämning av egenprovtagningstest för klamydia och gonorré.

I föreningens mål ingår att försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade, som ett resultat av hivinfektion. Dessutom att bekämpa okunnighet och fördomar om hiv. Verksamheten ska styras av vetenskapligt grundad kunskap som utmärks av professionalism och empati.

Om styrelseuppdraget

Som ledamot i styrelsen har du en viktig roll i organisationens strategiska arbete, samt hur detta omsätts operativt. Styrelseledamöter förmedlar organisationens värderingar och budskap. Som ledamot deltar du i styrelsemöten och representerar Noaks Ark Småland & Halland såväl internt som externt.

Vi söker dig som har ett intresse, eller tidigare erfarenhet av arbete i verksamhet eller styrelse med fokus på samhällsfrågor, ideella organisationer, verksamhetsutveckling eller processledning.

Vi söker styrelseledamöter med engagemang, tid och intresse för att utveckla och leda verksamheten.

Styrelsen har ansvar för föreningens verksamhet, personal och ekonomi. Uppdraget som ledamot i styrelsen innebär deltagande i styrelsemöten under kvällstid 1 gång per månad, omkring 10 sammanträden per år.

Styrelsemöten sker i föreningens kontor på Kungsgatan 15 B i Växjö.

Rekryteringsprocess

Vill du göra skillnad tillsammans med oss och få chansen att utveckla vår organisation i arbetet med sexuell hälsa? Via kontaktuppgifterna nedan kan du anmäla ditt intresse, eller nominera någon du tänker skulle passa bra i styrelsen. Därefter tar valberedningen kontakt med kandidater löpande för vidare samtal.

Nya ledamöter väljs av våra medlemmar under vårt årsmöte den 29 februari kl. 18:00.

Frågor och ansökan

Har du frågor, funderingar eller vill anmäla ditt intresse?

Varmt välkommen att maila till: kasiamusial@hotmail.com


Läs fler nyheter

Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt