Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Logotype

Riktlinjer för användandet av Noaks Arks logotype

  • Logotypen ska uppträda ensam och helst i svart mot vit botten. Lägg inte till någon annan text vid eller under logotypen.
  • För användande utanför organisationen krävs tillstånd.

 

Lågupplösta

Lågupplöst 200×116 (för brevhuvud, webb eller mejl)

Lågupplöst 100×58 (för webb eller mejl)

 

Högupplösta

Högupplöst JPEG 1273 x 736

Adobe Illustrator-fil

Logga i EPS-format