Att leva med hiv

Att leva idag med hiv är inte som att leva med hiv för 20-30 år sedan, mycket har hänt och speciellt i området kring mediciner och den fysiska hälsan har stora framsteg skett.

Hiv-medicinerna i dag har färre biverkningar och är så pass effektiva att om du har en hivinfektion och får behandling kan virusmängden bli så kallat omätbar och när detta är konstaterat av behandlande läkare kan du inte överföra hivviruset vid sex, och är heller inte skyldig att berätta för din sexpartner.

Dock så har det tyvärr inte skett riktigt samma utveckling när det kommer till den psykiska hälsoaspekten. Hiv-relaterad stigmatisering kvarstår fortfarande i allra högsta grad och har en negativ inverkan på individens psykiska välbefinnande.

Även om majoriteten av deltagarna i den svenska livskvalitetsstudien ”Att leva med hiv i Sverige” (2015) skattade sin livskvalitet som hög var det 40 procent som skattade den som låg. Bidragande orsaker därtill var bland annat nedsatt psykiskt välmående och såväl oro för social stigmatisering. Många personer som lever med hiv isolerar sig och upplever självstigma därför att samhället och individer alldeles för ofta har låg hiv-kunskap samt betraktar personer med hiv som ett virus och inte som individer med ett människovärde. Sexuellt välbefinnande är också ett problemområde för många personer. Hivpositiva konfronteras med många utmaningar för att upprätthålla eller återerövra sitt sexuella välbefinnande samt att maximera deras bejakande av sig själva som sexuella varelser och deras rätt till sexuellt välbefinnande.