Aktivitet familj

Vi arrangerar årligen flera familjeaktiviteter som främst riktar sig till hivpositiva barnfamiljer. Väldigt många hivpositiva och anhöriga uppskattar att vi anordnar aktivteter där människor med barn lättare kan medverka. Viktiga kontakter knyts som leder till att livskvalitén ökar och isoleringen minskar.