Utbildning

Utbildningar Noaks Ark Östergötland

 

Kunskap om hiv är viktigt för att minska stigmatiseringen och diskriminering av dem som lever med hiv. Vi erbjuder utbildningar, fortbildning och föreläsningar för privatpersoner, de som lever med hiv och för olika yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med hiv. Vi är verksamma i Östergötland och Örebro län.

Just nu har vi inga aktuella utbildningar.