Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Lokalföreningar

Noaks Ark Norra Norrland

För dig som bor i Norrbottens och Västerbottens län.
Orter: Luleå, Umeå

Se hemsida här

Noaks Ark Stockholm

För dig som bor i Stockholm och angränsande län, Gotland.
Orter: Stockholm

Se hemsida här

Noaks Ark Östergötland

För dig som bor i Östergötland.
Orter: Norrköping och Linköping

Se hemsida här

Noaks Ark Småland & Halland

För dig som bor i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Hallands län.
Orter: Växjö

Se hemsida här

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

För dig som bor i Västra Götalandsregionen.
Orter: Göteborg

Se hemsida här

Noaks Ark Mosaik

För dig som bor i Skåne och Blekinge.
Ort: Malmö

Se hemsida här

Oavsett om du vill få hjälp och stöd, veta mer om hiv som privatperson eller i ditt yrkesliv, bli volontär, hivtesta dig, delta i aktiviteter, träffa andra i liknande situation eller bara ta del av en trygg miljö – hos oss är du alltid välkommen.

Gå in på hemsidan till närmaste Noaks Ark-förening för aktuell information och program.