Styrelse

Styrelse Noaks Ark Norra Norrland

Lynnita Bergström, ordförande
Jimmy Stenman, vice ordförande
Susanne Larsson, sekreterare
Christer Johansson, kassör
Helge Stålnacke, ledamot
Bernt Åström, ersättare