Styrelse

Styrelse Noaks Ark Norra Norrland

Lynnita Bergström, ordförande
Jimmy Stenman, vice ordförande
Tor Rutström, kassör
Matti Björk, ledamot
Inger Bernsprång, ledamot
Christer Johansson, ersättare