Styrelsen

Ordförande
Per Svensson

Verksamhetschef
Povi Foly Lawson

Vice ordförande
Anna Karin Maletka

Sekreterarare och kassör
Laurent Lawson

Ledamot
Amina Knutsson

Ledamot
Eline Tranberg

Ersättare
Angelina Högqvist