Styrelsen

Ordförande
Per Svensson

Verksamhetschef
Povi Foly Lawson

Vice ordförande
Anna Karin Malekta

Kassör
Gudmundur Björgvinsson

Ledamot
Angelina Högqvist

Ledamot och sekreterarare
Laurent Lawson