Välkomna

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Personer som kommer till föreningen är inte en homogen grupp: De är unga, äldre, män, kvinnor och HBTQ-personer.
Vi möter olika former av utsatthet såsom:

  • våld i nära relationer
  • psykisk ohälsa
  • ekonomisk utsatthet
  • migrationsproblematik
  • social utsatthet
  • problematiska familjeförhållanden
  • sexuellt risktagande och riskutsatthet.