Prioritering

VÅR PRIORITERING.
ALLA HAR RÄTT TILL EN GOD SEXUELL HÄLSA OCH DET ÄR VÅR PRIORITERING.
PRIORITERADE GRUPPER:

  • Utlandsfödda som lever med hiv och deras närstående
  • Personer med sexuell riskutsatthet
  • Män som har sex med män och som befinner sig i migrationsprocess
  • HBTQ-personer
  • Nyanlända utsatta för våld i nära relationer
  • Övriga personer i migrationsprocess som lever med hög utsatthet.